PHP自定义函数实现数组对比功能示例

更新:2017-10-27    编辑:易柔    来源:哥乖    人气:加载中...    字号:|

标签:自定义  实现  功能  示例  函数  比较  百度搜索

本文实例讲述了PHP自定义函数实现数组对比功能分享给大家供大家参考,具体如下:

<?php //数组应用标准对比运算符这样对比的 function standard_array_compare($op1,$op2) { if(count($op1) < count($op2)) { return -1; //$op1 < $op2 } else if(count($op1) > count($op1)) { return 1; //$op1 > op2 } foreach ($op1 as $key => $val) { if(!array_key_exists($key,$op2)) { return null; } else if ($val < $op2[$key]) { return -1; } else if ($val > $op2[$key]) { return 1; } } return 0; } $arr1 = array(1,2,3,4,5); $arr2 = array(1,2,3,4,5); $arr3 = array(2,3,4,5,6); $arr4 = array(0,1,2,3,4); var_dump(standard_array_compare($arr1,$arr2)); echo "<br/>"; var_dump(standard_array_compare($arr1,$arr3)); echo "<br/>"; var_dump(standard_array_compare($arr1,$arr4)); ?>

运行结果:

int(0) int(-1) int(1)


评论列表(网友评论仅供网友表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述)

站点导航

您可能在找这些